regulamin

Poznaj regulamin korzystania z serwisu

RODO

Na podstawie Dz.Urz.UE L119 z 4.05.2016 informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Isalscy Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu
Nieszawska 1, 61-021 Poznań, Polska
office@isalscy.pl

2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu(-ach):

realizacji umów, umów o dzieło, umów-zleceń, dostaw – na podstawie

Art.6 ust.1 lit.b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r.
finansowo – księgowych wynikających z przepisów prawa min. Podatkowych w tym art. 74 Ustawy o Rachunkowości na podstawie

Art.6. ust.1 lit.c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r
windykacji, planowania biznesowego i ofertowania Art.6 ust.1 lit.f , ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r.
marketingu (jeśli wyrażono zgodę)
dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informację z biur informacji gospodarczej lub zawarte w bazie danych Administratora
na podstawie Art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r.

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia (firmy spedycyjne)
biuro rachunkowe
firmy windykacyjne
kancelarie prawne
zewnętrzne firmy obsługujące IT

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego), a w przypadku udzielonej zgody – do momentu jej ustania.

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania może skutkować nie możliwością zawarcia umowy.

8. W sprawie szczegółowych informacji należy się kontaktować pod adresem e-mail: office@isalscy.pl